Visie psychotherapie

Als visie voor psychotherapie sluit ik me voornamelijk aan bij een systeemgericht en ontwikkelingsgericht kader.

Systeemgericht. In deze visie is de sociale en familiale context een belangrijk gegeven. Elke persoon leeft met zijn verlangens en teleurstellingen in een eigen omgeving. In deze omgeving zijn een heel aantal systemen aanwezig waar we toe behoren, bijvoorbeeld: een nieuw gezin met huisregels, een partnerrelatie met rolpatronen, ouders met familiewaarden, een maatschappij met normen, een school met leerdoelen. Hoe we in onze systemen leven beïnvloedt ons welzijn op verschillende manieren. We kunnen nieuwe hoopgevende aspecten in onszelf en onze systemen ontdekken, of we kunnen nieuwe ervaringen opdoen die ons meer vertrouwen geven in onszelf en onze systemen. Gezamenlijke therapiegesprekken met andere mensen uit onze systemen kunnen hier - in samenspraak - onderdeel van uitmaken.

Ontwikkelingsgericht. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind/gezin/volwassene, op sociaal, emotioneel en gedragsvlak. Een belangrijke doelstelling van de therapie is het faciliteren van verdere ontwikkeling in één of meerdere van deze domeinen. In therapie wordt nagegaan welke ontwikkeling verder kan groeien en hoe die groei terug in beweging gebracht kan worden. Soms is het hierbij nodig om eerdere ervaringen uit het verleden te verwerken (via bv. EMDR, speltherapie) ; of om een aantal cognitieve of gedragsvaardigheden te trainen (via bv. Acceptance & Commitment therapie, cognitieve gedragstherapie).