Wat is ouder-kindtherapie?

In deze therapievorm worden sessies georganiseerd waarbij de focus ligt op de relatie tussen ouder en kind. Dit kunnen sessies met jonge kinderen en baby’s zijn, alsook sessies met adolescenten en hun ouder(s). Wanneer je als ouder graag de relatie met je jonge kind wil versterken, veranderen of verbeteren, kunnen ouder-kind sessies een hulpmiddel zijn. Bij jonge leeftijd wordt vaak via spelvorm gewerkt aan de relatie tussen ouder en kind. Wanneer je als ouder voelt dat je te weinig binding hebt met je puber of adolescent, kunnen gesprekken georganiseerd door een therapeut je helpen basisvertrouwen tussen elkaar te herstellen.

Bij hulpvragen rond opvoeding, hechting, vertrouwen, rouw,… kunnen dit soort sessies aan bod komen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van attachment (hechting) theorie in de ontwikkeling van binding tussen mensen. Vaak wordt dit gecombineerd met ouderbegeleidingsgesprekken.