Wat is gezinstherapie?

Een gezin kan voorgesteld worden als een dynamisch systeem, bestaande uit verschillende systeemleden die continu in interactie staan en op elkaar reageren. Een gezinssysteem kan op vele manieren onder stress staan: onvoorziene verandering van de omgeving buitenaf (bv. grootouder sterft), verandering van systeemleden (een kind wordt puber, een ouder wordt ziek), of systeemleden die bijkomen of weggaan (bv. nieuw samengesteld gezin). Het systeem wil zo goed mogelijk in evenwicht zijn, waarbij iedereen zich goed kan voelen. Telkens een harmonieuze manier van samenleven vinden met elkaar loopt echter niet vanzelfsprekend. Er kunnen onbewuste regels, interactiepatronen en rolverdelingen ontstaan waar niet iedereen zich goed bij voelt. Er kan een gevoel van wantrouwen of onveiligheid ontstaan. Soms geraak je er als gezin niet zelf uit, en wens je hierbij hulp om terug een nieuw evenwicht te vinden. In dat geval kan gezinstherapie een oplossing zijn.