De Drieklank

Drieklank is een term die wordt gebruikt in de muziek. In De Drieklank horen we ‘drie klanken’. Waarom vind ik dit zo belangrijk in psychotherapie en psychologische begeleiding?

‘Drie klanken’ verwijst naar de meerwaarde van een gesprek of dialoog in gesprekstherapie. In een conversatie brengt de ene persoon de ene klank, de andere persoon een andere klank, en zo kan er vanuit de dialoog een nieuw verhaal, een 3e klank ontstaan die een nieuwe richting in het leven kan geven; soms zelfs totaal onverwachts. Ook vind ik het belangrijk om voldoende andere stemmen in het persoonlijk groeiproces op te zoeken. Een andere klank in het gesprek betrekken, zoals de visie van een andere persoon, een cultuur, film, boek, kunstexpressie, enzoverder kan iemand tot nieuwe ideeën brengen. Met deze muzikale term verwijs ik ook naar de creatieve insteek waar ik in de praktijk mee aan de slag kan gaan (cfr. creatieve therapie en muziektherapie). Ook het belang dat ik hecht aan creativiteit in het omgaan met ons eigen leven om ons goed te kunnen voelen, wordt met deze naamkeuze belicht.

Ten slotte worden in de muziek drieklanken en akkoorden vaak gebruikt in de muzikale begeleiding van een zanglied. De Drieklank staat dan ook voor een houding in psychotherapie waarbij de therapeut de cliënt gepast tracht te begeleiden. De therapeut is geen leider, maar begeleidt de zoektocht van de cliënt, ondersteunt deze zoektocht en geeft af en toe een duwtje in de rug als dit nodig is.