Creatieve elementen in therapie

Creatief materiaal is vaak geschikt om onszelf uit te drukken en op een andere manier te leren kennen. We hoeven niets te kunnen, niets te moeten. Iedereen heeft het recht om meer of minder betekenis aan een creatieve ervaring en product te koppelen.

Als therapeut ga ik mee op weg in het vinden van zinvolle betekenissen. Voor kinderen is dit vaak een taal die beter aansluit bij hun leefwereld en hun manier om zich te uiten.

Beeldend materiaal Beeldende materiaal en therapie

In beeldend materiaal kunnen we bijvoorbeeld vorm geven aan onze gevoelens, gedachten, relaties en toekomst.

Speltherapie Speltherapie

In spel kunnen we vrij spelen. Spelen kan bijvoorbeeld als communicatie en relatievorming cliënt-therapeut gezien worden, of als uiting van creativiteit en fantasie, of als oefenplaats in omgaan met lastige gevoelens of moeilijke relaties.

Muziek en therapie Muziek en therapie

In muziek kunnen we bijvoorbeeld onze stemmingen vrij uiten, zonder vaststaande inhoud of woorden. Muziek is beweging. In muziek kunnen we in contact komen met onszelf en met anderen waarbij communicatie mogelijk is.

Drama en therapie Drama en therapie

In drama kunnen we bijvoorbeeld al spelend moeilijk lopende interacties uit onze leefwereld of moeilijke gevoelens uiten. In onze voorstelling kunnen we spreken "met anderen", in plaats van spreken "over anderen"; ook al zijn die anderen niet letterlijk aanwezig op dat moment. In schrijven kunnen we woorden zoeken voor wat in ons leeft.