Psychodiagnostiek

Het aanbod psychodiagnostiek is beperkt tot:

  • Kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar): IQ, aandachtstekortstoornissen, autisme spectrumstoornissen, belevingsonderzoek. Onderzoek naar aandachtstekortstoornissen en autismespectrumstoornissen gebeurt steeds in samenspraak met een kinderpsychiater en CLB
  • Volwassenen: onderzoek naar autisme spectrumstoornis, burn-out, depressie, aandachttekort stoornis. Bij onderzoek naar aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen is steeds consultatie bij een (neuro)psychiater bijkomend nodig.