Psychotherapie

Doelgroepen Gezinsgesprek

  • Baby's, peuters (0-3 jaar): hechtingsgerelateerde hulpvragen en angsten
  • Kinderen , jongeren (4-19 jaar): zelfbeeld & zelfvertrouwen, verwerking, stemming, angsten en angststoornissen, gedragsemotionele problemen, psychosomatische klachten
  • Volwassenen: angststoornissen (bv. specifiek trauma, fobie, dwangstoornis), burn-out, zelfbeeld en zelfvertrouwen, psychosomatische klachten, relationele moeilijkheden

In bovenstaande doelgroep ligt mijn specialisatie. Mensen met andere psychologische vragen mogen ook contact opnemen. Wanneer ik niet over de vereiste kennis en ervaring beschik, kan ik mee op zoek gaan naar een geschiktere hulpverlener.

Therapiemethode

Frequentie en duur van de behandeling

De hulpvraag, klachten en persoon van de cliënt bepalen de gekozen methode, en de gekozen methode heeft invloed op frequentie en duur van psychotherapie. Daarnaast stapt elke cliënt met een eigen tempo in een therapeutisch proces.
Vanuit een respectvolle basishouding is de opbouw van een therapeutische vertrouwensrelatie erg belangrijk.

Een therapie duurt niet langer dan nodig. Overleg rond het beëindigen van therapie is op elk moment mogelijk. Ook kan op elk moment de therapie stopgezet worden.

Ook eenmalige gesprekken zijn mogelijk.

Wanneer ik niet de best passende hulp kan bieden bij de specifieke hulpvraag of wanneer ondersteuning met medicatie wenselijk is verwijs ik door naar een hulpverlener die hiervoor bevoegd is.